The Thomsett

The Thomsett

  • Kitchen, living and dining area - 6.10m x 3.82m (20’0” x 12’6”)
  • Bedroom - 3.55m x 3.30m (11’8” x 10’10”)
  • Patio - 2.75m x 1.30m (9’0” x 4’3”)